Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 41 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 41,1 gam X gồm Cr2O3, Fe3O4, Al (các chất có số mol bằng nhau) trong môi trường khí trơ, sau một thời gian thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm N2O và NO có tổng thể tích 2,24 lít (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 là A. 17,8 B. 20,6 C. 18,5 D. 16,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCr2O3 = nFe3O4 = nAl = 0,1 nN2O + nNO = 0,1 Bảo toàn electron: 8nN2O + 3nNO = 3nAl + nFe3O4 —> nN2O = 0,02 và nNO = 0,09 —> MZ = 32,8 —> dZ/H2 = 16,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP