Đem cracking một lượng butan thu được hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đem cracking một lượ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đem cracking một lượng butan thu được hỗn hợp gồm 5 khí hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua dung dịch nước brom dư thì lượng brom phản ứng là 25,6 gam và sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau khi qua dung dịch nước brom có tỷ khối với metan là 1,9625. Hiệu suất phản ứng cracking là: A. 20% B. 25% C. 88,88% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C4H10 —> CxH2x + CyH2y+2 —> x + y = 4 (1) nCxH2x = nBr2 = 0,16 mCxH2x = 5,32 —> M = 14x = 5,32/0,16 —> x = 2,375 (1) —> y = 1,625 Khí thoát ra khỏi bình Br2 gồm CyH2y+2 (0,16) và C4H10 dư (a) —> m khí = 0,16(14y + 2) + 58a = (a + 0,16).16.1,9625 —> a = 0,04 —> H = 0,16/(0,16 + 0,04) = 80%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP