Hỗn hợp X gồm glyxin alanin valin metylamin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch NaOH dư thấy có m gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là: A. 2,8. B. 3,2. C. 3,6. D. 2,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gly = NH3 + CH2 + CO2 Ala = NH3 + 2CH2 + CO2 Val = NH3 + 4CH2 + CO2 CH3NH2 = NH3 + CH2 C2H5NH2 = NH3 + 2CH2 Quy đổi X thành NH3 (0,18 mol), CH2 (x mol) và CO2 (y mol) nO2 = 0,18.0,75 + 1,5x = 0,615 —> x = 0,32 nCO2 = x + y = 0,40 —> y = 0,08 —> nNaOH = y = 0,08 —> mNaOH = 3,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP