Cho 6 0 gam amin có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,0 gam amin có ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,0 gam amin có công thức C2H8N2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 9,65. B. 13,30. C. 13,10. D. 9,60. ydk.tphcm trả lời 03.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP