Cho các chất CH3COOH HCOOCH3 lần lượt tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất CH3COOH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất CH3COOH, HCOOCH3 lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH, Na, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH3COOH + NaOH —> CH3COONa + H2O CH3COOH + Na —> CH3COONa + H2 CH3COOH + NaHCO3 —> CH3COONa + CO2 + H2O CH3COOH + NH3 —> CH3COONH4 HCOOCH3 + NaOH —> HCOONa + CH3OH HCOOCH3 + AgNO3 + NH3 + H2O —> (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 + CH3OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP