E là hỗn hợp của 2 đồng phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là hỗn hợp của 2 đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là hỗn hợp của 2 đồng phân mạch không nhánh( chứa C, H, O) chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đun nóng m gam hỗn hợp E với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa NaOH dư cần thêm vào hỗn hợp 120ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn hỗn hợp sau khi trung hòa thu được 22,71 gam hỗn hợp muối khan (trong đó các muối hữa cơ có số C bằng nhau) và 11,04 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức bậc 1 có phân tử khối khác nhau. a. Xác định CTCT 2 ancol trên b. Xác định CTCT 2 chất trong hỗn hợp E

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH ban đầu = 0,3 nNaOH dư = nHCl = 0,06 —> nAncol = nNaOH phản ứng = 0,24 —> M ancol = 46 Các ancol khác phân tử khối —> Có CH3OH. Muối gồm R(COONa)r (0,24/r) và NaCl (0,06) m muối = (R + 67r).0,24/r + 0,06.58,5 = 22,71 —> R = 13r Hai ancol đều đơn chức nên 2 muối cùng chức —> r nguyên. Mặt khác, 2 muối cùng C, không nhánh —> r = 2, R = 26 là nghiệm duy nhất. TH1: Muối gồm NaOOC-C≡C-COONa (0,06) và NaOOC-CH2-CH2-COONa (0,06) —> Ancol gồm CH3OH và C3H7OH: Loại vì các este tương ứng không phải đồng phân. TH2: Muối gồm cis và trans của NaOOC-CH=CH-COONa Bảo toàn khối lượng —> mE = mAncol + mC2H2(COONa)2 – mNaOH = 20,64 —> ME = 172: C8H12O4 E có dạng CH3-OOC-CH=CH-COO-CH2-CH2-CH3 (Cis và trans) —> Ancol gồm CH3OH và CH2=CH-CH2OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP