Cho sơ đồ điều chế khí X như...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ điều chế k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ điều chế khí X như hình vẽ Trong các khí: HCl, NH3, H2, O2, C2H2, SO2, CO2; số khí thoả mãn X là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Thu khí bằng phương pháp đẩy H2O —> Khí X không tan và không phản ứng với H2O —> Loại HCl, NH3, SO2, CO2. Chất lỏng + Chất rắn —> Khí X nên các khí còn lại đều thỏa mãn: HCl + Fe —> FeCl2 + H2 H2O2 –MnO2 (xúc tác) —> H2O + O2 H2O + CaC2 —> Ca(OH)2 + C2H2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP