Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C2H3COOH, C3H5(OH)3 và (C2H3COO)3C3H5 cần dùng 1,035 mol O2, thu được CO2 và H2O. Hidro hóa hoàn toàn m gam X cần dùng 0,24 mol H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH, thu được x gam glixerol. Giá trị x là: A. 8,28 B. 11,96 C. 7,36 D. 10,12 ydk.tphcm trả lời 03.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy X thành C3H8O3: x C3H4O2: y H2O: -3z CO2 = 3x + 3y H2O = 4x + 2y – 3z BTNT O => 7x + 6y = 2,07 Với y = 0,24 => x = 0,09 => m(Glixerol) = 8,28g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP