Nung nóng hỗn hợp X gồm a mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp X gồm a mol C3H4, 4,16g C4H4 và 0,13 mol H2 với xúc tác Ni, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối sao với N2 là 1,67. Bằng phương pháp thích hợp tách hỗn hợp Y thành hỗn hợp Y1 (gồm các chất có liên kết ba trong phân tử) và hỗn hợp Y2 (gồm các chất còn lại). Đốt cháy hoàn toàn Y1 thu được 0,31 mol CO2. Hỗn hợp Y2 có phản ứng tối đa với 0,11 mol Br2 trong dung dịch. Trong hỗn hợp Y1 số mol chất có phân tử khối nhỏ nhất bằng 5/9 số mol của Y1. Biết số phân tử khí trong Y1 bằng Y2. Tìm giá trị của a và tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong Y1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong X: nC4H4 = 0,08 Bảo toàn khối lượng: mY = mX = 40a + 4,42 nY = a + 0,08 = (40a + 4,42)/1,67.28 —> a = 0,1 —> nY = 0,18 —> nY1 = nY2 = 0,09 Y1 gồm CH≡C-CH3 (x), CH≡C-CH=CH2 (y), CH≡C-C2H5 (z) —> x = 0,09.5/9 = 0,05 —> y + z = 0,04 (1) Bảo toàn liên kết pi: 2x + 3y + 2z + 0,11 + 0,13 = 2a + 0,08.3 (2) (1)(2) —> y = z = 0,02 Y1 gồm CH≡C-CH3 (55,56%), CH≡C-CH=CH2 (22,22), CH≡C-C2H5 (22,22)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP