Cho biết X Y là hai ancol đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho biết X, Y là hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho biết X, Y là hai ancol đơn chức, mạch hở, không no, có một liên kết đôi trong phân tử, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Z là axit no, mạch hở, hai chức, T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 18,91 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 17,08 lít O2 (đktc) thu được 10,53 gam H2O. Mặt khác, 18,91 gam E phản ứng được với tối đa 0,11 mol Br2 trong dung dịch. Nếu đun nóng 0,095 mol E với 150 ml dung dịch NaOH 1M thì sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là? A. 11,28 B. 17,76 C. 9,24 D. 10,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành: C3H5OH: 0,11 mol (COOH)2: a mol CH2: b mol H2O: c mol mE = 0,11.58 + 90a + 14b + 18c = 18,91 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,11.3 + 2a + b = 0,745 nH2O = 0,11.3 + a + b + c = 0,585 —> a = 0,12; b = 0,175; c = -0,04 Để m muối lớn nhất thì ta đưa tối đa CH2 vào axit —> CH2(COOH)2 nE = 0,11 + a + c = 0,19 Tỉ lệ: 0,19 mol E —> 0,12 mol CH2(COONa)2 0,095 mol E —> 0,06 mol CH2(COONa)2 Chất rắn gồm CH2(COONa)2 (0,06) và NaOH dư (0,03) —> m rắn = 10,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP