Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y và một este Z (Y, Z đều mạch hở không phân nhánh). Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp 2 muối và hỗn hợp 2 ancol. Đun nóng toàn bộ 2 ancol này với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 7,5 gam hỗn hợp 3 ete. Lấy hỗn hợp 2 muối trên nung với vôi tôi xút chỉ thu được một khí duy nhất, khí này làm mất màu vừa đủ dung dịch 44 gam Br2 thu được sản phẩm chứa 85,106% brom về khối lượng. Khối lượng của Z trong Xlà: A. 18,96 gam B. 23,70 gam C. 19,75 gam D. 10,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y, Z mạch thẳng nên có tối đa 2 chức. Sản phẩm gồm 2 ancol + 2 muối —> n muối = nX = 0,275 Vôi tôi xút muối thu được chất X’ duy nhất —> nX’ = nX = 0,275 —> nX’ : nBr2 = 1 : 1 —> X’ là anken MX’ = 160/85,106% – 160 = 28: C2H4 nNaOH = 0,4 —> Y đơn chức Vậy Y là CH2=CH-COOH (y mol) Z là AOOC-CH=CH-COOB (z mol) nX = y + z = 0,275 nNaOH = y + 2z = 0,4 —> y = 0,15 và z = 0,125 —> Ancol: nAOH = nBOH = z = 0,125 Ete hóa ancol —> nH2O = 0,125 Bảo toàn khối lượng: 0,125(A + 17) + 0,125(B + 17) = 7,5 + 0,125.18 —> A + B = 44 —> A = 15; B = 29 là nghiệm duy nhất Vậy Z là CH3-OOC-CH=CH-COO-C2H5 (0,125 mol) —> mZ = 19,75 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP