Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X có công thức phân tử C10H10O4, có chứa vòng benzen. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: (a) X + 3NaOH → Y + H2O + T + Z (b) Y + HCl → Y1 + NaCl (c) C2H5OH + O2 → Y1 + H2O (d) T + HCl → T1 + NaCl (e) T1 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3 Khối lượng phân tử của Z bằng (đvC) A. 146 đvC B. 164 đvC C. 132 đvC D. 134 đvC thinhkmen trả lời 03.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(d) —> T1 là axit (e) —> T1 là HCOOH (d) —> T là HCOONa (b)(c) —> Y1 là CH3COOH và Y là CH3COONa (a) —> X có 1 chức este phenol và 1 chức este ancol. —> X là HCOO-C6H4-CH2-OOC-CH3 —> Z là NaO-C6H4-CH2OH —> MZ = 146

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP