Anken X có 22 liên kết đơn trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Anken X có 22 liên k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Anken X có 22 liên kết đơn trong phân tử. X có công thức phân tử là: A. C7H14 B. C8H16 C. C6H12 D. C5H12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Anken CnH2n —> Có 2n liên kết C-H và n – 2 liên kết C-C —> Tổng liên kết đơn = 2n + n – 2 = 22 —> n = 8 —> C8H16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP