Đốt cháy hoàn toàn 0 3 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 0,1 mol benzen và hai hidrocacbon mạch hở, sản phẩm thu được gồm 1,1 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Hỏi 0,1 mol hỗn hợp A có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br2 trong nước? A. 0,1 mol B. 0,7 mol C. 0,5 mol D. 0,3 mol ydk.tphcm trả lời 02.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sản phẩm từ 0,1 mol C6H6: nCO2 = 0,6 và nH2O = 0,3 —> Sản phẩm từ 0,2 mol hiđrocacbon còn lại: nCO2 = 1,1 – 0,6 = 0,5 và nH2O = 0,7 – 0,3 = 0,4 —> Số C = 0,5/0,2 = 2,5 Số H = 0,4.2/0,2 = 4 C2,5H4 có k = (2,5.2 + 2 – 4)/2 = 1,5 —> nBr2 = 1,5.0,2 = 0,3 Vậy nếu dùng 0,1 mol hỗn hợp thì nBr2 = 0,1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP