Cho m gam Fe vào bình chứa dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào bìn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch H2SO4 và 0,07 mol HNO3, thấy thoát ra 1,12 lít hỗn hợp khí có số mol bằng nhau, trong đó có NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y gồm 2 ion dương. Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y tới khi không còn khí NO (duy nhất) thoát ra thì vừa hết 8,5 gam AgNO3. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Các khí đo ở đktc. Tính tổng thể tích khí thoát ra trong toàn bộ quá trình và giá trị m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,05 —> nNO = 0,05 Tổng thể tích khí = 1,12 + 0,448 + 0,05.22,4 = 2,688 Ban đầu thoát ra NO và khí X: nNO = nX = 0,025 Thêm AgNO3 vào Y lại thấy thoát NO nên Y không còn NO3-. Phân tử X chứa k nguyên tử N. Bảo toàn N: nHNO3 = 0,025 + 0,025k + 0,02 = 0,07 —> k = 1 —> X là NO2. Vậy các khí thoát ra gồm NO (0,025), NO2 (0,025), NO (0,02), NO (0,05) Bảo toàn electron: 3nFe = 3nNO tổng + 2nNO2 —> nFe = 31/300 —> mFe = 434/75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP