Cho m gam bột Fe vào 200ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là A. 2,24 B. 2,80 C. 0,56 D. 1,59

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,03 và nCu(NO3)2 = 0,02 —> nNO3- = 0,07 nZn = 0,05 > nNO3-/2 nên Zn dư nZn phản ứng = nNO3-/2 = 0,035 Bảo toàn khối lượng cho kim loại: m + 0,03.108 + 0,02.64 + 3,25 = 3,84 + 3,895 + 0,035.65 —> m = 2,24

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP