Hỗn hợp X gồm 3 ancol Cho Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 ancol. Cho Na dư phản ứng với 0,34 mol X thì thu được 13,44 lít khí. Mặt khác, đốt cháy 0,34 mol X cần V lít khí oxi thu được 52,8 gam CO2. Giá trị gần với V nhất là: A. 30,7 B. 33,6 C. 31,3 D. 32,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,6 —> nO = 1,2 nCO2 = 1,2 —> nC = 1,2 —> Các ancol trong X đều có số C bằng số O —> Các ancol này phải no, mạch hở. —> nX = nH2O – nCO2 —> nH2O = 1,54 Bảo toàn O: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 1,37 —> V = 30,688

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP