Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng m gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Al, BaCO3 và Al(NO3)3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,792 lít hỗn hợp khí Y (gồm 2 chất) và hỗn hợp rắn Z. Hòa tan Z vào nước dư thu được dung dịch T chỉ chứa 1 chất tan (không có khí thoát ra). Giá trị của m là: A. 8,2 B. 13 C. 7,32 D. 8,74

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z + H2O —> 1 chất tan (Ba(AlO2)2) và không có khí thoát ra nên Al đã bị oxi hóa hết khi nung X. Y chứa 2 chất khí là NO2 và CO2. Đặt a, b, c là số mol Al, BaCO3 và Al(NO3)3 Ba(AlO2)2 —> a + c = 2b nY = b + 3c = 0,08 Bảo toàn electron: 3a = 3c —> a = b = c = 0,02 —> m = 8,74

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP