Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Fe vào 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 aM và H2SO4 5aM. Sau khi kết thúc phản ứng, thấy khối lượng Fe giảm 8,64 gam. Biết rằng Cu sinh ra bám hoàn hoàn vào thanh Fe và khí NO là sản phẩm khử duy nhất Nitơ dương 5. Giá trị của a là: A. 0,4 B. 0,1 C. 0,2 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP