Hòa tan hoàn toàn 15 74 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 15...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là: A. 17,15% B. 20,58% C. 42,88% D. 15,44%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,62 Bảo toàn H —> nOH- = 0,38 Phần chất tan chứa Na+, K+, Ca2+, OH-, AlO2- (Tách thành Al và O) —> nO = (26,04 – 15,74 – 0,38.17)/16 = 0,24 —> nAl = 0,12 —> %Al = 20,58%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP