Thực hiện các thí nghiệm sau: a Đốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đốt dây sắt trong khí clo. (b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). (c) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng dư). (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. (e) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)? A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Fe + Cl2 —> FeCl3 (b) Fe + S —> FeS (c) FeO + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + H2O (d) Fe + Fe2(SO4)3 —> FeSO4 (e) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP