Cho các chất: Cu CuO CaCO3 C6H5ONa Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất: Cu, Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất: Cu, CuO, CaCO3, C6H5ONa, Al(OH)3, C2H5OH, NaCl. Trong điều kiện thích hợp, CH3COOH phản ứng được với những chất nào? thinhkmen trả lời 31.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CuO + CH3COOH —> (CH3COO)2Cu + H2O CaCO3 + CH3COOH —> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O C6H5ONa + CH3COOH —> CH3COONa + C6H5OH Al(OH)3 + CH3COOH —> (CH3COO)3Al + H2O C2H5OH + CH3COOH —> CH3COOC2H5 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP