Nhỏ từ từ 0 25 lít dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ 0,25 lít d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 2,568. B. 1,560. C. 4,128. D. 5,064. ngotrang271 trả lời 31.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe3+ = 0,024; nAl3+ = 0,032, nH+ = 0,08 & nOH- = 0,26 Sau khi trung hòa và tạo Fe(OH)3 (0,024 mol) thì còn lại 0,26 – 0,08 – 0,024.3 = 0,108 mol OH- 0,108 > 3nAl3+ nên Al(OH)3 đã bị hòa tan: 0,108 = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,02 —> m↓ = 4,128

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP