X là axit đơn chức Y là ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là axit đơn chức, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là axit đơn chức, Y là ancol đơn chức (X, Y đều mạch hở). Cho phản ứng sau: X + Y ↔ Z + H2O. Biết Z có công thức phân tử C4H8O2. Có bao nhiêu cặp chất X, Y phù hợp với điều kiện trên? A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các cặp X, Y: HCOOH, CH3-CH2-CH2OH HCOOH, CH3-CHOH-CH3 CH3COOH, C2H5OH C2H5COOH, CH3OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP