Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ E (CxHyO2) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: E + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là A. HCOONa, CH3CHO B. CH3CHO, HCOOH C. HCHO, HCOOH D. HCHO, CH3CHO

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CxHyO2 + (x + 0,25y – 1)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O nO2 = nX.(x + 0,25y – 1) = 0,3 (1) nCO2 + nH2O = nX(x + 0,5y) = 0,5 (2) (1)/(2) —> 8x – y = 20 —> x = 3 và y = 4 E là C3H4O2: HCOO-CH=CH2 X: HCOONa Y: CH3CHO Z: HCOOH T: Na2SO4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP