Trung hòa 3 88 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trung hòa 3,88 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích O2 (đktc) cần dùng là A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 1,12 lít D. 4,48 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách 1: nX = (m muối – mX)/22 = 0,06 —> MX = 194/3 X có dạng CnH2nO2 —> n = 7/3 CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,06(1,5n – 1) = 0,15 —> V = 3,36 lít Cách 2: nX = (m muối – mX)/22 = 0,06 X gồm C (a), H (2a) và O (0,06.2) —> mX = 12a + 2a + 0,12.16 = 3,88 —> a = 0,14 Bảo toàn electron: 4nC + 2nH = 2nO + 4nO2 —> nO2 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP