Hỗn hợp X gồm một anđehit và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X, thu được 3a mol CO2 và 1,75a mol H2O. Mặt khác, cho 6,96 gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 24,08 B. 26,28 C. 42,68 D. 34,04

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 3 —> Ankin là CH≡C-CH3 Số H = 2nH2O.nX = 3,5 Do ankin có 4H nên anđehit có ít hơn 3,5H —> Anđehit là CH≡C-CHO Từ H = 3,5 —> Ankin (3x mol) và anđehit (x mol) mX = 40.3x + 54x = 6,96 —> x = 0,04 Kết tủa gồm C3H3Ag (3x), CAg≡C-COONH4 (x) và Ag (2x) —> m↓ = 34,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP