Hỗn hợp X gồm metan propen isopren Đốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metan,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metan, propen, isopren. Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít X (đktc) bằng lượng O2 vừa đủ thu được 31,36 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 10 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là A. 0,20 B. 0,15 C. 0,30 D. 0,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CH4, C3H6 và C5H8 —> Dạng chung CnHn+3 —> n = nCO2/nX = 7/3 —> Độ không no k = (2C + 2 – H)/2 = 2/3 Trong phản ứng với Br2: nX = 0,3 —> nBr2 = k.nX = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP