Hỗn hợp X gồm một ankan và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nữa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X? A.8,96 lít B.5,6 lít C.2,8 lít D.8,4 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do nAnkan = nAnkin —> nCO2 = nH2O = a —> mX = 12a + 2a = 3,5 —> a = 0,25 Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,375 —> V = 8,4 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP