Hình vẽ sau mô phỏng phương pháp thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hình vẽ sau mô phỏng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hình vẽ sau mô phỏng phương pháp thu khí được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Khí X không thể là A. NH3 B. CH4 C. H2 D. N2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP