Hòa tan 0 468 gam K vào trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 0,468 gam K ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 0,468 gam K vào trong 200 ml dung dịch NaOH 0,03M thu được 200 ml dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là: A. 11,34. B. 11,52. C. 12,78. D. 12,95.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = nK = 0,012 và nNaOH = 0,006 nOH- = nKOH + nNaOH = 0,018 —> [OH-] = 0,09 —> pH = 12,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP