Một lượng bột kim loại sắt không bảo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một lượng bột kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một lượng bột kim loại sắt không bảo quản tốt đã bị oxi hóa tạo các oxit. Hỗn hợp A gồm bột sắt đã bị oxi hóa gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để tái tạo sắt, người ta dùng hidro để khử ở nhiệt độ cao. Để khử hêt 15,84 gam hỗn hợp A nhằm tạo kim loại sắt thì cần dùng 0,22 mol H2. Nếu cho 15,84 gam hỗn hợp A hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng, thì sẽ thu được bao nhiêu thể tích khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = nH2 = 0,22 nFe = (15,84 – mO)/56 = 0,22 Bảo toàn electron: 3nFe = 2nO + 2nSO2 —> nSO2 = 0,11 —> V = 2,464

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP