Cho các phát biểu sau: a Công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: a) Công thức chung của este no đơn chức mạch hở là CnH2nO2 (n>2). b) Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín. c) Lipit là các trieste của glixerol và các axit béo. d) Mỡ động vật chứa chủ yếu các chất béo không no như triolein, trinilolein. e) Hidro hóa chất béo lỏng bằng H2 (xúc tác Ni, t°) thu được chất béo rắn. Số phát biểu đúng là: A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, n ≥ 2 (b) Đúng (c) Sai, lipit là chất hữu cơ có trong tế bào sống. Chất béo là một trong số các lipit. (d) Sai, mỡ động vật chứa chủ yếu các chất béo no. (e) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP