Đốt cháy m gam este etyl axetat hấp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m (gam) est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy m (gam) este etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau đó lọc được 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2. Giá trị m là? A. 1,8 B. 2,2 C. 4,48 D. 3,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = a mol; nBa(OH)2 = 0,08 Đặt nBaCO3 = x và nBa(HCO3)2 = y —> x + 2y = a và x + y = 0,08 mdd Ba(HCO3)2 = 44a + 18a + 200 – 197x = 194,38 —> x = 0,06; y = 0,02; a = 0,1 —> nCH3COOC2H5 = a/4 = 0,025 —> mCH3COOC2H5 = 2,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP