Đun nóng m gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam hỗn hợp A gồm hai chất rắn X (C3H10N2O2) và Y (C6H16N2O4) với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,65 gam hỗn hợp T (gồm 2 muối) và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai amin đồng đẳng kế tiếp. Tỉ khối của Z so với H2 là 21,1. Các muối trong hỗn hợp T đều có phân tử khối lớn hơn 90. Phần trăm khối lượng của X trong A là A. 82,49% B. 75,76% C. 22,75% D. 35,11%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MZ = 42,2 —> Z gồm CH5N (0,01) và C2H7N (0,04) —> X là NH2-CH2-COONH3-CH3 Nếu Y là CH2(COONH3CH3)(COONH3C2H5) thì nCH3NH2 > nC2H5NH2: Vô lý Vậy Y là (COONH3C2H5)2 —> nX = 0,01 và nY = 0,02 —> %X = 22,75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP