Dẫn 1 luồng hơi nước qua than nóng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 1 luồng hơi nước...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 1 luồng hơi nước qua than nóng đỏ thì thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2, tỉ khối hơi của X so với H2 là 7,8. Toàn bộ V lít hỗn hợp khí X trên khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 nung nóng thu được rắn Y chỉ có 2 kim loại. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít H2 bay ra (ở đktc). Giá trị V là A. 6,72 B. 11,2 C. 8,96 D. 13,44

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuO = a và nFe2O3 = b —> 80a + 160b = 24 nFe = 2b = nH2 = 0,2 —> a = b = 0,1 —> nO = a + 3b = 0,4 X chứa CO2 (x), CO (y) và H2 (z) mX = 44x + 28y + 2z = 7,8.2(x + y + z) nO = y + z = 0,4 Bảo toàn electron: 4x + 2y = 2z —> x = 0,1; y = 0,1; z = 0,3 —> V = 11,2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP