Đốt cháy hoàn toàn 4 02 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp M gồm 3 axit cacboxylic đơn chức, mạch hở bằng lượng O2 vừa đủ thu được 3,584 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 4,02 gam M cần dùng 0,07 mol hiđro thu được hỗn hợp E. Cho hỗn hợp E tác dụng với NaHCO3 dư thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 1,344 B. 1,120 C. 2,688 D. 2,240

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt E —> nCO2 = 0,16 mE = mM + mH2 = 4,16 E có dạng CnH2nO2 (0,16/n mol) —> ME = 14n + 32 = 4,16n/0,16 —> n = 8/3 —> nE = 0,06 —> E + NaHCO3 —> nCO2 = 0,06 —> V = 1,344 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP