Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị bên dưới (các số liệu trên đồ thị được tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là A. 0,65 B. 0,60 C. 0,70 D. 0,50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl3+ = nAl(OH)3 max = 0,2 —> x = 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 0,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP