Hỗn hợp X gồm Ba và Al Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ba và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thấy thoát ra V lít khí. Cho m gam X vào một lượng dư NaOH thì thu được 1,375V lít khí. Các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. Phần trăm về khối lượng của Ba trong X là A. 33,33% B. 67,57% C. 62,84% D. 32,43%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH thu được nhiều khí hơn X + H2O nên khi X + H2O thì Al dư, khi X + NaOH thì Al tan hết. Tự chọn V = 22,4 lít (đktc). Đặt a, b là số mol Ba và Al. X + H2O: nBa = a và nAl phản ứng = 2a —> 2a + 3.2a = 1.2 —> a = 0,25 X + NaOH: nBa = a và nAl phản ứng = b —> 2a + 3b = 1,375.2 —> b = 0,75 —> %Ba = 62,84%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP