X là một α-amino axit có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một α-amino axi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một α-amino axit có công thức H2N-CxHy-(COOH)2. Cho 0,025 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch Y chứa đồng thời NaOH 0,5M và KOH 0,5M thu được 4,825 gam muối. Z là đi peptit mạch hở tạo bởi X và alanin. T là tetrapeptit Ala-Val-Gly-Ala. Đun nóng 27,12 gam hỗn hợp chứa Z và T với tỉ lệ mol tương ứng 2:3 với dung dịch Y vừa đủ. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 40,68 B. 38,12 C. 41,88 D. 33,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH + nKOH = 2nX = 0,05 —> nNaOH = nKOH = 0,025 m muối = 0,025(R + 106) + 0,025.22 + 0,025.38 = 4,825 —> R = 27: C2H3 Z = (Gly)2(CH2)2(CO2) (2a mol) T = (Gly)4(CH2)5 (3a mol) —> 2a.204 + 3a.316 = 27,12 —> a = 0,02 nNaOH + nKOH = 2a.3 + 3a.4 = 0,36 —> nNaOH = nKOH = 0,18 nH2O = 2.2a + 3a = 0,14 Bảo toàn khối lượng: m rắn = mZ + mT + mNaOH + mKOH – mH2O = 41,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP