Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 4 ống nghiệm mất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch không màu gồm: NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa, C2H5OH. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên bằng phương pháp hóa học? A. Dung dịch NaOH B. Khí CO2 C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch HCl

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng dung dịch HCl: + Có khí không màu là NH4HCO3: NH4HCO3 + HCl —> NH4Cl + CO2 + H2O + Có kết tủa keo trắng sau tan là NaAlO2: NaAlO2 + HCl + H2O —> Al(OH)3 + NaCl Al(OH)3 + 3HCl —> AlCl3 + 3H2O + Dung dịch vẩn đục là C6H5ONa: C6H5ONa + HCl —> C6H5OH + NaCl + Dung dịch trong suốt: C2H5OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP