Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức mạch hở X, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 40 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 17 gam so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Xà phòng hóa X sinh ra sản phẩm có tham gia phản ứng tráng bạc. Số este thỏa mãn điều kiện của X là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,4 —> Số C = 4 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -17 —> nH2O = 0,3 —> Số H = 6 —> X là C4H6O2 Xà phòng hóa X tạo sản phẩm có tráng bạc nên X là: HCOO-CH=CH-CH3 (Cis và trans) HCOO-CH2-CH=CH2 HCOO-C(CH3)=CH2 CH3-COO-CH=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP