Tiến hành các thí nghiệm sau: a Nhỏ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch FeCl3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2. (c) Cho bột Mg vào dung dịch FeCl3 dư. (d) Hòa tan hoàn toàn kim loại Ba vào dung dịch NaHCO3. (e) Cho dung dịch chứa 2a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3. (g) Sục 3a mol khí CO2­ vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. Số thí nghiệm có tạo ra kết tủa là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Na2CO3 + FeCl3 + H2O —> Fe(OH)2 + NaCl + CO2 (b) CO2 dư + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3 (c) Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2 (d) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O (e) 3NaOH + AlCl3 —> Al(OH)3 + 3NaCl nNaOH = 2nAlCl3 nên AlCl3 dư, NaOH hết, kết tủa chưa bị hòa tan. (g) 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 nCO2 > 2nCa(OH)2 nên kết tủa đã bị hòa tan hết.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP