Hoà tan hết 36 56 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết 36,56 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết 36,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,1 mol HCl và 0,02 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 2:5). Dung dịch Y hoà tan tối đa 7,68 gam bột Cu. Tính phần trăm khối lượng đơn chất Fe trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu = 0,12 —> nFe3+ = 0,24 Y chứa Fe3+ (0,24), Cl- (1,1) —> nFe2+ = 0,19) Bảo toàn H —> nH2O = 0,56 nCO2 = 2z và nNO = 5z Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl + mHNO3 = m muối + mZ + mH2O —> mZ = 4,76 —> 44.2z + 30.5z = 4,76 —> z = 0,02 nFeCO3 = nCO2 = 2z = 0,04 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,04 nH+ = 1,12 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,36 nO = nFeCO3 + 4nFe3O4 —> nFe3O4 = 0,08 Bảo toàn Fe —> nFe = 0,11 —> %Fe = 16,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP