Nung nóng 48 12 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 48,12 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 48,12 gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Cr2O3 trong khí trơ, sau một thời gian, thu được rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau: Phần một cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 13,6 gam; đồng thời thu được 7,68 gam rắn. Hòa tan hết phần hai trong dung dịch HCl loãng, đun nóng (dùng dư), thu được 2,464 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 61,57 gam muối. Biết rằng trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 60%. B. 75%. C. 50%. D. 80%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 24,06 gam, gồm Al (a), Al2O3 (b) và Cr2O3 (c) —> 27a + 102b + 152c = 24,06 (1) nNaOH = a + 2b = 0,34 (2) 2Al + Cr2O3 —> Al2O3 + 2Cr 2x………x……………x……….2x m rắn = 152(c – x) + 52.2x = 7,68 (3) nO = 3b + 3c —> nH2O = 3b + 3c Bảo toàn H —> nHCl = 6b + 6c + 0,11.2 —> m muối = 27(a + 2b) + 52.2c + 35,5(6b + 6c + 0,11.2) = 61,57 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,1; b = 0,12; c = 0,06; x = 0,03 —> H = 2x/a = 60%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP