Cho 66 75 gam một aminoaxit no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 66,75 gam một am...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 66,75 gam một aminoaxit no, mạch hở, phân tử chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 83,25 gam muối. Nếu cho lượng muối nói trên phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận X được m gam chất rắn. Giá trị m bằng A. 110,6. B. 151,5. C. 138,0. D. 94,1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAmino axit = nNaOH = (83,25 – 66,75)/22 = 0,75 —> m muối = 0,75.58,5 + 66,75 + 36,5.0,75 = 138

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP