Cho m gam hỗn hợp Al và Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước dư thấy có 22,4 lít khí thoát ra ở đktc và còn 2,0 gam chất rắn. Giá trị m là A. 27,0. B. 13,5. C. 25,0. D. 33,75.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 2 gam Al dư nên sản phẩm chỉ có NaAlO2 —> nNa = nAl phản ứng = x Bảo toàn electron: x + 3x = 1.2 —> x = 0,5 —> m = 23x + 27x + 2 = 27

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP