Cho 22 44 gam một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 22,44 gam một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 22,44 gam một este đơn chức X mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ được 24,2 gam muối và ancol Y. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 2. B. 8. C. 6 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOONa > mRCOOR’ —> 23 > R’ —> R’ = 15: CH3OH nX = nNaOH = nCH3OH = x Bảo toàn khối lượng: 22,44 + 40x = 24,2 + 32x —> x = 0,22 —> MX = 102: C5H10O2 Các cấu tạo: CH3-CH2-CH2-COO-CH3 (CH3)2CH-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP