Hòa tan hoàn toàn 1 mẫu Zn trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 1 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 1 mẫu Zn trong HCl 20°C thấy kết thúc sau 27 phút. Ở 40°C cũng mẫu Zn đó tan hết sau 3p. Hỏi ở 55°C mẫu Zn đó tan trong bao lâu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Từ 20°C lên 40°C thời gian giảm 9 lần nên tốc độ phản ứng tăng 9 lần. —> Cứ tăng 10°C thì tốc độ tăng 3 lần —> Khi tăng 35°C (Hay 3,5.10°C) thì tốc độ tăng 3^3,5 = 46,765 lần —> Thời gian còn lại = 27/46,765 = 0,577 phút

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP