Hỗn hợp khí E gồm C2H2 và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí E gồm C2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí E gồm C2H2 và một hidrocacbon X. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 22,4 lít O2 (đktc) thu được H2O và 28,6 gam CO2. Dẫn m gam hỗn hợp E qua bình đựng nước Brom thấy có tối đa 0,2 mol Brom phản ứng. Công thức phân tử của X là A. C3H8. B. C3H6. C. C2H6. D. C4H10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 1 và nCO2 = 0,65 Bảo toàn O —> nH2O = 0,7 nH2O > nCO2 nên X là ankan. nC2H2 = nB2/2 = 0,1 —> nCO2(X) = 0,65 – 0,1.2 = 0,45 và nH2O(X) = 0,7 – 0,1 = 0,6 —> nX = 0,6 – 0,45 = 0,15 —> Số C của X = nCO2(X)/nX = 3 —> X là C3H8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP